จป วิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคยหรือเคยได้ยินมาก่อน จป วิชาชีพใช่ว่าจะเป็นกันได้ง่ายๆ ซึ่งควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง และควรมีคุณสมบัติใดบ้าง เราจะมาแนะนำ รวมไปถึงหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ มีหลักสูตรใดที่เกี่ยวข้อง อยากรู้แล้วก็ตามไปชมกันเลย จป วิชาชีพจะต้องมีคุณสมบัติดังอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จะเป็น จป วิชาชีพได้ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี รวมถึงผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วย ผู้ที่เคยเป็นหรือเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามประกาศของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างลงวันที่ 31 มีนาคม ปี พ.ศ. 2540 การ อบรม จป วิชาชีพและหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ผ่านการฝึกอบรม จป วิชาชีพด้านการประเมินความเสี่ยง ค้นหาอันตราย เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน การวิเคราะห์แผนโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน อ้างอิงจากกฎกระทรวงที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549 จป วิชาชีพ โดยหลักๆ แล้วจะมีหน้าที่คอยดูแลและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุอันตรายใดๆ จากการทำงานและจะต้องปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนด นอกจากนั้นจป […]
Read More
Art
              ในปัจจุบันนี้เรื่องของศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยเพื่อสิ่งที่ดีๆจะได้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นก็คือความใจเย็นนั้นเอง ทุกๆอย่างในเรื่องของศิลปะก็เพื่อที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้โชว์ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองนั้นออกมาให้หมด               ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะให้มากๆก็จะดีอย่างยิ่งเลยในชีวิต ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามควรที่จะเข้าถึงในเรื่องของศิลปะให้มากๆด้วยจะดีต่อเราเองอย่างที่สุดเพราะศิลปะจะช่วยฝึกสมาธิและฝึกให้เรานั้นใจเย็นยิ่งขึ้นได้               อะไรที่มีส่วนที่จะช่วยทำให้เรานั้นยิ่งมีความสุขก็ควรที่จะต้องทำเพราะว่าอย่างน้อยในเรื่องของศิลปะจะทำให้เราได้มีผลงานที่ดีและมีความใจเย็นที่มากขึ้นด้วย เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของศิลปะเพราะอย่างน้อยการที่เรามีศิลปะในตนเองแล้วก็จะช่วยทำให้อะไรต่างๆในชีวิตของเรานั้นดียิ่งขึ้นด้วย                   เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะอย่างน้อยศิลปะก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้แสดงศักยภาพที่มีในตนเองให้ได้มากที่สุด ดังนั้นหากเราถนัดในด้านไหนแล้วก็ควรที่จะต้องใช้ความสามารถของตนเองออกมาให้ได้อย่างยิ่งก็จะดีเพราะอย่างน้อยในเรื่องของศิลปะจะทำให้เราได้เรียนรู้ได้มากขึ้นด้วย               และที่สำคัญศิลปะก็จะช่วยทำให้เราได้แสดงไอเดียและแสดงความรู้สึกต่างๆที่เรานึกคิดออกมาได้อย่างดีด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านแล้วก็ให้ความสนใจมากๆด้วยจึงจะดีอย่างที่สุดเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจะทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะทำตัวสบายๆได้อย่างที่สุดเลย               หากเรารู้จักที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะแล้วนั้นก็จะยิ่งช่วยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาความรู้ที่ตัวเองมีได้อยู่เสมอด้วย ดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องฝึกฝนให้มากๆหากวันนี้เราไม่เก่ง สักวันเราจะต้องยิ่งเก่งมากขึ้นได้ เรื่องของศิลปะจึงจะช่วยทำให้เรานั้นยิ่งมีความสุขอย่างมากเลย อะไรที่จะทำให้เราไม่ต้องกังวลใจแล้วนั้นก็จะยิ่งดีเพราะอย่างน้อยสิ่งที่ดีๆจะได้เกิดขึ้นกับเราเองและผลงานที่ดีๆนั้นก็จะยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองอย่างยิ่งด้วย
Read More
Art Therapy
              ในปัจจุบันนี้เรื่องของศิลปะนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญอย่างมากในตอนนี้เราเองจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจให้มากๆจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะอย่างน้อยในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยเยียวยาจิตใจให้กับคนที่มีอารมณ์ที่ไม่ดีหรือหงุดหงิดง่ายได้อีกด้วย ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและใส่ใจให้มากๆด้วยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะอย่างน้อยในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เรายิ่งมีความสุขได้อีกด้วยนั้นเอง               ทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นจะช่วยทำให้เราและหลายๆคนนั้นได้แสดงออกถึงสิ่งต่างๆได้อย่างมากมายเลย อย่างถ้าหากเราชอบด้านไหนแล้วนั้นก็ควรที่จะทำเพราะอย่างน้อยศิลปะจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่มีความสุขและเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นด้วย               เมื่อเวลาที่เราเครียดหรือเวลาที่เราเศร้านั้นต้องบอกเลยว่าถ้าหากเราใช้ศิลปะมาเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราแล้วนั้นเชื่อว่าสิ่งต่างๆนั้นก็จะดีต่อใจเราอย่างยิ่ง อย่างน้อยศิลปะก็จะทำให้ระบายถึงความเครียดและความไม่สบายใจได้เป็นอย่างดีเลย ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้เราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยเพราะสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับเราเองอย่างแน่นอน               ศิลปะจึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะศิลปะจะช่วยจรรโลงใจให้กับใครๆได้อย่างมากเลย การที่เรามีศิลปะในชีวิตนั้นจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะอย่างน้อยศิลปะจะทำให้เราได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นได้ ไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราไม่สบายใจการที่มีศิลปะในตัวเองก็จะสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานนั้นๆได้และก็ทำให้เรามีความสุขและลืมเรื่องที่ไม่สบายใจได้อย่างยิ่งด้วย               คนเราเมื่อเจอเรื่องเครียดๆแล้วนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องน่ากังวลใจกันอย่างมากเลยเพราะว่าหากเราเจอเรื่องเครียดคนส่วนมากก็ไม่รู้จะหาทางออกได้จากไหน การที่หาทางออกในเรื่องของศิลปะนั้นจะยิ่งดีอย่างมากเพราะอย่างน้อยก็อาจจะทำให้เราได้แสดงฝีมือออกมาในช่วงของอารมณ์โกรธและอารมณ์ดีหรือสบายใจได้อีกด้วย               เรื่องนี้เราจึงควรที่จะต้องระวังตัวกันอย่างที่สุดเพราะหากเรารู้จักที่จะระวังตัวแล้วนั้นก็จะช่วยทำให้เราได้รับอะไรที่ดีๆได้อย่างมากมายเลย เรื่องของศิลปะจะช่วยเยียวยาจิตใจได้จริงและเราก็ควรที่จะต้องให้ความสนใจมากๆด้วยจะเป็นสิ่งที่ดี เราจึงควรที่จะต้องให้ความสำคัญมากๆด้วยจะดีต่อเราเองอย่างยิ่งอย่างน้อยศิลปะก็ไม่ทำให้เรายิ่งหงุดหงิดแต่กลับทำให้เรายิ่งสบายใจมากขึ้นด้วยนั้นเอง
Read More
Art Therapy
              ในปัจจุบันนี้เรื่องของศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีและสำคัญอย่างมากที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยเพื่อสิ่งที่ดีๆจะได้เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นก็คือความใจเย็นนั้นเอง ทุกๆอย่างในเรื่องของศิลปะก็เพื่อที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้โชว์ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในตัวเองนั้นออกมาให้หมด               ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะให้มากๆก็จะดีอย่างยิ่งเลยในชีวิต ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามควรที่จะเข้าถึงในเรื่องของศิลปะให้มากๆด้วยจะดีต่อเราเองอย่างที่สุดเพราะศิลปะจะช่วยฝึกสมาธิและฝึกให้เรานั้นใจเย็นยิ่งขึ้นได้               อะไรที่มีส่วนที่จะช่วยทำให้เรานั้นยิ่งมีความสุขก็ควรที่จะต้องทำเพราะว่าอย่างน้อยในเรื่องของศิลปะจะทำให้เราได้มีผลงานที่ดีและมีความใจเย็นที่มากขึ้นด้วย เราจึงควรที่จะต้องรู้จักที่จะให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของศิลปะเพราะอย่างน้อยการที่เรามีศิลปะในตนเองแล้วก็จะช่วยทำให้อะไรต่างๆในชีวิตของเรานั้นดียิ่งขึ้นด้วย                   เรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะอย่างน้อยศิลปะก็จะช่วยทำให้เรานั้นได้แสดงศักยภาพที่มีในตนเองให้ได้มากที่สุด ดังนั้นหากเราถนัดในด้านไหนแล้วก็ควรที่จะต้องใช้ความสามารถของตนเองออกมาให้ได้อย่างยิ่งก็จะดีเพราะอย่างน้อยในเรื่องของศิลปะจะทำให้เราได้เรียนรู้ได้มากขึ้นด้วย               และที่สำคัญศิลปะก็จะช่วยทำให้เราได้แสดงไอเดียและแสดงความรู้สึกต่างๆที่เรานึกคิดออกมาได้อย่างดีด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านแล้วก็ให้ความสนใจมากๆด้วยจึงจะดีอย่างที่สุดเพราะว่าในเรื่องของศิลปะนั้นจะทำให้เราไม่ต้องคิดเยอะทำตัวสบายๆได้อย่างที่สุดเลย               หากเรารู้จักที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องของศิลปะแล้วนั้นก็จะยิ่งช่วยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาความรู้ที่ตัวเองมีได้อยู่เสมอด้วย ดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องฝึกฝนให้มากๆหากวันนี้เราไม่เก่ง สักวันเราจะต้องยิ่งเก่งมากขึ้นได้ เรื่องของศิลปะจึงจะช่วยทำให้เรานั้นยิ่งมีความสุขอย่างมากเลย อะไรที่จะทำให้เราไม่ต้องกังวลใจแล้วนั้นก็จะยิ่งดีเพราะอย่างน้อยสิ่งที่ดีๆจะได้เกิดขึ้นกับเราเองและผลงานที่ดีๆนั้นก็จะยิ่งเกิดขึ้นกับเราเองอย่างยิ่งด้วย
Read More
ให้เด็กเล็กเรียนศิลปะดีอย่างไร
              ในปัจจุบันนี้เรื่องของศิลปะนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองและอีกหลายๆคนนั้นจะต้องใช้ความสำคัญและความเข้าใจให้มากๆด้วยว่าศิลปะจะช่วยทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีสติมากขึ้นได้เพราะว่าศิลปะจะช่วยฝึกให้ใครๆนั้นเป็นคนที่มีความใจเย็นมากขึ้นได้ ดังนั้นเราจึงควรที่จะต้องอย่ามองข้ามผ่านเลยจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะหากเรามองข้ามผ่านไปแล้วจะเจอกับอารมณ์ที่ร้อนๆได้อีกด้วย               การเรียนศิลปะสำหรับเด็กเล็กนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเพราะศิลปะเหมือนเป็นการเสริมสมาธิให้เด็กได้มีจิตใจที่จะจดจ่อยู่กับสิ่งที่จะทำตรงหน้านั้นเอง ทุกๆอย่างในเรื่องของศิลปะนั้นหากเราให้เด็กเล็กเรียนแล้วอย่างน้อยเด็กก็จะสามารถที่จะใช้เวลาว่างตรงนี้ให้เกิดประโยชน์และไม่ติดโทรศัพท์มากจนเกินไปทำให้เสียสายตาอีกด้วย               เราจึงควรที่จะต้องหาเวลาพาเด็กมาทำกิจกรรมเรียนศิลปะดูบ้างและศิลปะก็มีให้เลือกหลายอย่างด้วยกันไม่ใช่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นหากเด็กชอบแนวไหนแล้วก็ควรที่จะส่งเสริมเพื่อที่จะได้ดันเค้าให้เก่งและมีประสบการณ์ที่มากขึ้น รู้จักที่จะกล้าคิด กล้าแสดงออกให้มากที่สุด               อย่างน้อยการที่เด็กๆได้ทำชิ้นงานงานหนึ่งออกมาได้นั้นก็จะทำให้มีความสุขอย่างที่สุดเพราะตัวเด็กเองก็จะภูมิใจว่าเค้าทำผลงานนั้นๆได้ให้ทุกคนได้เห็น แล้วก็จะยิ่งมีแรงบันดาลใจที่ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ดังนั้นเรื่องของการที่ให้เด็กเล็กเรียนศิลปะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะฝึกเค้าในทุกๆด้านเลย               ไม่ว่าจะเป็นในด้านของสมาธิ ด้านความอดทน ด้านความคิดสร้างสรรค์ ทุกอย่างก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดที่จะมองข้ามไปไม่ได้เพราะอาจจะพลาดสิ่งที่ดีๆได้อีกด้วย เราจึงควรที่จะต้องใส่ใจให้มากที่สุดเพราะดีกว่าเด็กติดโทรศัพท์แล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอีกด้วย                   การที่ฝึกให้เด็กเล็กๆนั้นได้เรียนศิลปะก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างที่สุดเพราะอย่างน้อยเค้าฝึกตอนนี้แล้วก็จะยิ่งมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเรื่อยๆจนวันหนึ่งเค้าอาจจะมีผลงานเป็นของตัวเองได้ อันนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเลย ทุกๆอย่างนั้นหากเราได้รับการพัฒนาตนเองแล้วเชื่อว่าสิ่งที่ดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวเด็กๆได้อย่างมาก               แล้วสิ่งที่เด็กๆจะได้รับเลยนั้นคือเรื่องของสมาธินั้นเอง เพราะสมาธิที่ดีจะช่วยทำให้เรามีสติแล้วก็คิดสิ่งต่างๆนั้นออกมาได้อย่างราบรื่นที่สุด เรื่องนี้จึงสำคัญอย่างมากที่เราเองก็ไม่ควรที่จะมองข้ามผ่านเลยเพื่อสิ่งที่ดีๆจะได้เกิดขึ้นกับเด็กๆของเราเองอย่างยิ่งด้วย
Read More
Search for: